preskoči na sadržaj

Graditeljska škola Čakovec

Login
Radovi učenika

Radovi učenika

Projekt CROSKILLS

THE MOBILITY BRIDGE III

Pretraži

e-Dnevnik:prijave!Državna matura
Priloženi dokumenti:
Podjela potvrda DM.pdf

 
Posjetite...

Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 9. 2012.

Ovaj mjesec: 6126
Opis zanimanja
 
Č E T V E R O G O D I Š N J E   Š K O L O V A N J E:
 

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

Od ove školske godine znatno unaprijeđen nastavni plan omogućuje učeniku stjecanje potrebnih stručnih znanja za obavljanje poslova u djelokrugu suradnika na izradi projektne dokumentacije ili u poslovima izvođenja gradnji svih vrsta građevina: arhitekture, prometnica, vodogradnji. Omogućuje i zapošljavanje u tijelima uprave nadležnim za poslove graditeljstva, zaštite okoliša i stambene i komunalne poslove. Moguće je osnivanje vlastitog poduzeća.
Novim nastavnim planom poboljšana je struktura i kvaliteta znanja koje je potrebno za nastavak školovanja i cjeloživotno usavršavanje i učenje – veći fond sati fizike, arhitektonskih i nosivih konstrukcija, uz zahtjevnije tehnike učenja putem izrade elaborata i projekata, suradničkog učenja, izrade tehničke dokumentacije pomoću računala – u grafičkim programima, što je posebno od značaja kod zapošljavanja i nastavka školovanja. Moguće je ravnopravno konkurirati za upis na Građevinski i Arhitektonski fakultet, Geodetski, Studij prometnih znanosti, Strojarski fakultet, Fakultet organizacije i informatike i dr.


ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

Poboljšanja u fondu sati i nastavnom planu slična su kao i za građevinskog tehničara, što donosi novu kvalitetu te je od ove godine izrazito poboljšana mogućnost upisa na Arhitektonski fakultet, Studij za dizajn, Likovnu akademiju, Akademiju primijenjenih umjetnosti pa i studij povijesti umjetnosti, zbog toga što je povećan fond sati fizike raspoređen u sve četiri godine, povećan je fond sati prostoručnog crtanja i povijesti umjetnosti te nacrtne geometrije i matematike, a sve su to područja koja se provjeravaju kod upisa na studij arhitekture i dizajna. Stečena znanja omogućuju zapošljavanje u projektnim biroima, izvođačkim tvrtkama i tijelima državne uprave.


GEODETSKI TEHNIČAR

Obavlja samostalno ili u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije mnogobrojne poslove na terenu ili u uredu naročito: na prikupljanju prostornih podataka mjerenjem i snimanjem instrumentima, njihovu obradu u računalnim programima i digitalnim tehnologijama iscrtanim nacrtima i dokumentima, te izradi vlasničkih i službenih katastarskih evidencija.


MEDIJSKI TEHNIČAR, WEB DIZAJNER

Usvajaju znanja iz područja informacijskih tehnologija i multimedijskih komunikacija koja su nužna za izradu promotivnih prezentacija novih ideja, proizvoda, osoba i projekata. Vrlo široko usmjeren program omogućuje ravnopravnu konkurenciju pri upisu na studije – od informatičkih znanosti do Studija za dizajn ili Fakulteta kazališne i filmske umjetnosti.


DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE


Bavi se osmišljavanjem i projektiranjem stambenog, poslovnog i drugih vrsta unutrašnjeg prostora, opremajući ga primjereno oblikovanim namještajem, obojenjem, osvjetljenjem, obradom zidnih, stropnih i podnih površina te svim onim vizualnim, dekorativnim i tehničkim vrijednostima kojima treba udovoljiti potrebama, oplemenjivati način života i komuniciranja čovjeka na prijelazu tisućljeća.

Nastavak školovanja moguć je na Arhitektonskom fakultetu, Studiju za dizajn i Akademiji likovnih umjetnosti.


DIZAJNER KERAMIKE

Bavi se osmišljavanjem unikatnih keramičkih uporabnih predmeta dajući im estetske i likovne vrijednosti kojima se oplemenjuje prostor i ispunjava civilizirani način života (posuđe, vaze, svjetiljke, modni nakit i sl.) Izrađuje i umjetničku plastiku od keramike te dekorativne motive keramičkih obrada detalja u enterijeru i eksterijeru (obloge zidova, podova, pročelja).
Usvajanjem široke opće naobrazbe i razvijanjem umjetničkog senzibiliteta i praktičnih znanja i vještina stječe sve uvjete za uspješan nastavak školovanja na Studiju za dizajn ili Likovnoj akademiji ili pak za samostalno bavljenje dizajnom keramike u ateljeu obrtničke radionice ili dizajn studiju poduzeća koje izrađuje takve proizvode.


 
T R O G O D I Š N J E   ŠK O L O V A N J E:

ZIDAR

Temeljno je i vrlo traženo graditeljsko obrtničko zanimanje.
Zidar radi na izgradnji i održavanju građevinskih objekata. Značajka ovog zanimanja je rad na otvorenom, a često i na visini pa je nužno dobro zdravlje i fizička spremnost.
Ovo zanimanje je deficitarno, a zapošljavanje je moguće u građevnskim i komunalnim poduzećima, kod građevnskih obrtnika te u drugim većim poduzećima na održavanju objekata.
Može osnovati i voditi vlastiti obrt.


 TESAR
Zanimanje je vrlo deficitarno.
Radi na obradi drveta i izradi krovnih konstrukcija, skela i oplata. Značajka ovog zanimanja je rad na otvorenom i na visini što iziskuje dobro zdravlje i fizičku pripravljenost.
Zapošljava se u građevinskim poduzećima i kod građevinskih poduzetnika, a može otvoriti i voditi i vlastiti obrt.

MONTER SUHE GRADNJE

Vrlo je traženo zanimanje u završnim radovima u graditeljstvu, zbog razvijene tehnologije izvođenja zidnih i podnih obloga tzv.suhom ugradnjom. Može se zaposliti u graditeljskim i ličilačkim poduzećima, a i voditi vlastiti obrt.


KERAMIČAR OBLAGAČ

Postavlja podne i zidne obloge od keramičkih pločica i kamenih ploča različitih formata, površinskih obrada i ukrasnih motiva.

Zapošljava se u građevinskim i specijaliziranim poduzećima, a može osnovati i voditi vlastiti obrt.


RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA

Uz pomoć građevinskih strojeva kao što su buldožer, skrejper i različite vrste bagera izvodi pretežito zemljane radove pri izgradnji građevinskih objekata.

Zapošljava se u građevinskim i komunalnim poduzećima, a može osnovati i vlastiti obrt.


INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

Izrađuje elemente i podsklopove za uređaj centralnog grijanja. Izrađuje i priprema elemente za klimatizaciju i ventilaciju, ugrađuje elemente klimauređaja i dr. Ugrađuje različite zračne uređaje, viseće grijače i ventilatorske konvektore te vrši nadzor rada uređaja za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju te njihova održavanja i ispitivanja.


STOLAR

Zanimanje obuhvaća poslove uzimanja mjera, izrade i crtanja nacrta proizvoda, odabira drvnih i nedrvnih materijala, izrade tehničke dokumentacije, obrađivanja materijala, kompletiranja proizvoda, restauriranja i popravaka proizvoda od drva, utvrđivanje cijene koštanja i samostalnog vođenja obrtničke radionice.
Stolar se bavi obradom drva i izrađuje namještaj, građevnu stolariju, obloge za zidove i podove, drvena stubišta i ograde.
Za uspješno obavljanje poslova potrebno je poznavanje drvnih i nedrvnih materijala te rukovanje alatima i strojevima koji se koriste u obradi drva.


SOBOSLIKAR-LIČILAC

Izvodi sve faze pripreme podloge i bojenja zidnih površina uz primjenu različitih tehnika dekoracije. Radi na poslovima pripreme i bojenja građevne stolarije i namještaja.
Zapošljava se u građevinskim i soboslikarsko-ličilačkim poduzećima, a i u industriji namještaja.
Može osnovati i voditi vlastiti obrt. Potrebna je sklonost za slaganje i miješanje boja.


 

 
preskoči na navigaciju